El President del Consell de Govern de la CCMA, Brauli Duart, ha tornar a practicar un mal estil de negociació amb els representants dels treballadors en fer anunciar públicament la proposta de la direcció lliurada avui en la mesa negociadora, adreçant-se descaradament a l’opinió pública i presentant de manera enganyosa la seva exòtica iniciativa, de la què falseja alguns aspectes i n’oculta d’altres.

La vocació propagandística de Brauli Duart sembla inesgotable: no sols aireja públicament una proposta feta en una mesa negociadora sotmesa a la discreció corresponent (ja és coneguda la seva afició a llegir al Parlament actes de negociació) sinó que la utilitza com a eina per influir en les converses.

I per això no s’està d’utilitzar la professió de metge per ‘vendre’ que la proposta busca equiparar als seus sous el dels periodistes, i el de la resta de col•lectius als diferents professionals del sistema sanitari públic. Però aprofita per intentar novament introduir una doble escala salarial en la categoria de redactor.

La proposta, com la feta el mes de març, ignora que si des de fa 30 anys hi ha convenis adequats a la realitat de TV3 i de Catalunya Ràdio és perquè no servien les condicions laborals ni les taules salarials de la Funció Pública. I per comptes d’un procés real i ambiciós de reclassificació professional en base a grups professionals vol colar una rebaixa salarial que presumeix de ser una equiparació a la baixa amb els sous de Catalunya Ràdio i de les empreses tecnològiques integrades a TV3.

A més, no diu la veritat quan afirma que així s’acabarà amb les categories excloses de conveni (conegudes com a ‘núvol’), perquè en manté unes “determinades condicions” que les exclou de les normes que regeixen el Conveni i que les situen encara a fora : el nomenament directe, el seu caràcter reversible i el fet que el plus que les compensa absorbeix tota la nòmina variable, a banda del fet que han estat classificades i valorades unilateralment per la direcció de TVC, contra el previst en el Conveni que això correspon fer-ho a una Comissió de contractació paritària amb el Comitè d’empresa.

Cal afegir que la ‘informació’ de Brauli Duart amaga la resta de propostes fetes a la mesa negociadora, que per resumir es pot dir que intenten desmantellar els drets laborals i socials del Conveni de TV3, utilitzant per això les noves normatives laborals aprovades pel PP amb el suport de CiU. I que afecten a temes com horaris o mobilitats que van en sentit contrari als avenços sobre conciliació de la vida laboral i familiar que tant han costat d’aconseguir.

La proposta també busca desviar l’atenció dels plans antiempresarials d’externalitzar ben aviat la gestió de la venda de publicitat de TV3, per atorgar-lo, tot i que es faci mitjançant un concurs públic, a un grup mediàtic afí al Govern de CiU i amb interessos multimèdia i concretament al sector audiovisual.

Tot això es fa a dos dies de la comissió de control parlamentària de la CCMA, que ben segur Brauli Duart utilitzarà novament per a la seva ofensiva propagandística, pocs mesos després d’haver fracassat en el seu intent d’aplicar un ERO letal a TV3 i Catalunya Ràdio, que va justificar precisament per la negativa dels treballadors a acceptar una proposta de copiar els sous del personal laboral de la Funció Pública.

Sant Joan Despí, 23 d’octubre de 2013