La Federació Europea de Periodistes (FEP) està constituïda per sindicats i associacions de periodistes a Europa. L’SPC, a través de la FeSP, forma part de la FEP, com també de la FIP, que exerceixen la representació efectiva dels i les professionals de la informació en els àmbits territorials respectius en la defensa dels seus drets.

La FEP ha estat instituïda per tal de representar els interessos dels sindicats i associacions de periodistes i de les seves afiliacions en el marc professional, econòmic, social, cultural, legal i polític d’Europa, i més particularment de la Unió Europea i del Consell d’Europa. És una organització democràtica, independent respecte a tota obediència ideològica, política, governamental i religiosa.

Treballa per donar suport a les qüestions vinculades a les funcions sindicals i de l’exercici al periodisme professional, i per protegir i defensar la llibertat d’expressió i d’informació així com els drets dels periodistes establerts en l’article 10.1 de la Convenció Europea dels Drets de l’Home.

La Federació Europea dels Periodistes té entre els seus objectius:

 • La protecció i reforçament dels drets i de les llibertats de tots els i les periodistes i sindicats o associacions de periodistes a Europa.
 • La defensa i la promoció dels principis i de l’organització sindical.
 • La promoció i la defensa de la llibertat d’informació, de la llibertat dels mitjans de comunicació, així com del pluralisme i de la independència del periodisme, particularment a través d’activitats de recerca i de control de les violacions dels drets dels i les periodistes i per accions a favor de la defensa del i la periodista i de la seva feina.
 • El respecte i la millora de les normes professionals i la promoció de normes exigents en matèria de qualitat del periodisme, de deontologia periodística, i de formació professional.
 • La millora i la defensa de les condicions professionals i socials de tots els i les professionals de la informació, assalariats/des i a la peça, i el potenciament i el suport als sindicats i associacions membres compromesos en negociacions col·lectives i el reforç del seu paper en tant que organitzacions
  col·lectives representatives dels i les periodistes en el seu lloc de treball.
 • La promoció de la cooperació entre els sindicats afiliats i el suport al desenvolupament sindical, per a la creació de grups regionals.
 • La promoció i el manteniment de la democràcia a les redaccions.
 • La promoció del paper social de la professió periodística, i particularment la seva contribució a la democràcia i a la llibertat.
 • El suport a la formació professional i sindical dels i les periodistes.
 • La coordinació de les accions destinades a garantir la seguretat dels i les periodistes i la integració de la formació en seguretat en els convenis col·lectius entre els sindicats i associacions afiliades i les organitzacions patronals.
 • La promoció de la comprensió i de la solidaritat entre sindicats i associacions afiliades, així com el seu encoratjament a prestar la seva ajuda als membres d’altres sindicats i associacions adherides que podrien estar en missió sobre el seu territori.
 • La col·laboració estreta amb la CES, amb altres sindicats i amb les ONG pertinents així com amb els aliats socials en el domini dels mitjans de comunicació, de la informació i de la promoció de la llibertat de la premsa.
 • La instauració i el manteniment de relacions estretes amb les organitzacions internacionals, governamentals i no-governamentals adequades per tal de perseguir aquests objectius.
 • La lluita a favor dels drets d’autoria i per a l’impuls de sistemes internacionals de cobertura.
 • La promoció de la igualtat de gèneres, l’exercici de la no-discriminació en les seves activitats, i la voluntat de practicar la igualtat dels gèneres en la seva representació en el si dels seus òrgans estatutaris.

Subscriu-te al butlletí de la FEP

La FEP és l'organització de periodistes més gran d'Europa, la que té més sindicats i associacions de periodistes afiliades de la Unió Europea i que, per tant, representa més professionals de la informació de la UE.

Afilia-t’hi

Contacte