El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), ara també Sindicat de Professionals de la Comunicació, va néixer el 19 de juny de 1993 i des de llavors ha tingut una intensa activitat en els conflictes laborals i professionals que s’han produït en aquests anys. L’SPC ha assumit com a missió fonamental aconseguir condicions laborals i professionals dignes per als i les professionals de la informació, amb independència de la forma en què estiguin contractats i de la tecnologia de difusió dels mitjans per als quals treballin. S’ha actuat en tots els fronts i les intervencions han anat des de la lluita per la pluralitat informativa dels mitjans públics, fins als conflictes del dia a dia a les empreses tant públiques com privades, o la reivindicació d’un Estatut del Periodista Professional i la regulació per llei dels drets dels periodistes a la peça que els inclogui en el Règim General de la Seguretat Social.

L’aparició de l’SPC en el panorama de l’organització dels periodistes ha aportat un nou discurs reivindicatiu sòlid, elaborat des de dins de la professió i on les reivindicacions laborals i professionals estan necessàriament unides. La bona resposta de la professió a la nostra fórmula sindical i la destacada presència de l’SPC en els principals fòrums de periodistes i en la lluita diària per les seves reivindicacions l’han convertit en el sindicat de referència. L’SPC té al voltant d’un centenar de membres electes en els comitès d’empresa i com a delegats de personal que s’han presentat sota les seves sigles.

El nostre model de sindicat professional va impulsar el naixement de sindicats germans a la resta de l’Estat. El 2001, va néixer la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) amb l’aportació dels sindicats de periodistes existents en aquell moment. La FeSP ha anat estenent la seva presència territorial a l’Estat espanyol i ara en formen part l’SPC, el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), el Sindicato de Profesionales de la información de La Rioja (SPIR), la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), i el Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG).

La FeSP i els sindicats que la integren s’han convertit en un referent indispensable en tot allò que implica la professió periodística a Espanya, amb presència a la majoria dels grans mitjans de comunicació, tant públics com privats, i també en mitjans més petits. Els sindicats de la FeSP agrupen uns 2.000 treballadors i treballadores de la informació. Globalment, els membres de comitès d’empresa i delegats de personal en llistes dels sindicats de la FeSP representen més de 20.000 treballadors de les empreses de comunicació a l’Estat espanyol.

Des de la FeSP s’han impulsat iniciatives tan importants com el nou model dels Mitjans Públics i, conjuntament amb els altres membres del Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP) vam aconseguir el 2003 que els nostres projectes d’Estatut del Periodista Professional i de la Llei de Drets Laborals dels Periodistes –que se centra principalment a donar cobertura social als i les professionals que treballen a la peça i freelance– hagin arribat al Congrés dels Diputats, tot i que aquests textos finalment no van ser aprovats. Però per a nosaltres continua sent un eix estratègic que es reguli el dret a la informació de la ciutadania i els drets i els deures dels periodistes de manera similar a com ho estan a la majoria dels
països del nostre entorn.

L’SPC, a través de la FeSP, forma part de la Federació Internacional de Periodistes (FIP) i de la Federació Europea de Periodistes (FEP) a través de les quals potencia la seva tasca alhora que impulsa un treball conjunt i solidari amb la resta de professionals d’arreu del món. Un dels avantatges és que com a afiliat i afiliada a l’SPC es pot disposar del carnet internacional de premsa de la FIP.

L’abril de 2018 l’SPC va celebrar el seu VIII Congrés en el qual va refermar la seva estratègia paral·lela en defensa del dret a la informació de la ciutadania i la lluita per millorar les condicions de treball dels i les professionals de la informació. En aquest sentit va ratificar la seva reclamació que des del Parlament de Catalunya es desenvolupi legislativament l’article 52 de l’Estatut que fixa les obligacions de la Generalitat per garantir el dret a la informació de la ciutadania. Al mateix temps també remarcava com a eix principal de la seva tasca el combat contra la precarietat laboral en el sector, que afecta principalment el col·lectiu de professionals a la peça i freelance també les dones periodistes. Els treballadors i treballadores del sector encara no s’havien recuperat de la crisi econòmica de 2008 –amb rebaixes salarials, acomiadaments i augments de jornada– quan va esclatar la crisi sanitària pel coronavirus, agreujant encara més la situació.

L’SPC afronta el futur amb preocupació per la situació del periodisme però amb força per intentar el mateix que el primer dia: millorar les condicions laborals dels i les professionals de la informació i per defensar el dret a la informació de la ciutadania.

Juliol 2020

Afilia-t’hi

Contacte