Raons per afiliar-t’hi

Perquè afiliar-s'hi és ser solidari amb la professió

Perquè des del sindicat es pot lluitar contra la precarietat laboral, que afecta de retruc la dignitat i la independència professionals del col•lectiu.

Perquè no a tot arreu hi ha comitès d’empresa forts

Són necessaris per defensar els i les periodistes. Sinó, es bandegen les reivindicacions professionals, molt lligades a les laborals en la nostra professió.

Perquè un sindicat viu essencialment de les quotes dels afiliats

Sense un sindicat fort, sense lligams ideològics, no es poden combatre les amenaces a la feina i a la professionalitat, especialment de qui no està en plantilla.

Perquè no n'hi ha prou amb delegar la nostra defensa en la representació sindical

Els comitès d’empresa no són prou per garantir unes condicions laborals i professionals que assegurin el dret a una informació veraç, un precepte constitucional del qual som responsables.

Perquè aquesta és la forma organitzativa de la professió a la majoria de països

On sindicats de periodistes forts, junt amb bones regulacions legals del dret a la informació i dels drets i deures dels i les professionals, asseguren un blindatge laboral i professional al col•lectiu pel bé de la societat i de la democràcia.

Perquè organitzats podem millorar la nostra resposta

I influir en les decisions que ens afecten, en aquests temps de revolució tecnològica i de crisi econòmica que alguns volen aprofitar per reduir despeses i imposar polivalències i sinergies sense que importi com afecta al producte informatiu.

Perquè és el lloc on es poden canalitzar les inquietuds laborals i professionals

Tots els i les professionals de la comunicació, també els dels àmbits comunitari i alternatiu, poden trobar un marc per millorar les propostes que fem com a col•lectiu amb l’objectiu de defensar el dret a la informació de la ciutadania.

Perquè volem garantir la igualtat laboral i professional

Defensem la plena integració laboral i professional dels i les periodistes que són a Catalunya, sigui quina sigui la seva procedència, i la seva visibilitat en l’àmbit audiovisual.

Perquè és el lloc on trobar el marc de drets essencials de la professió

Tothom que vulgui incorporar-se a la professió pot trobar en el sindicat el marc de drets per fer-ho amb informació i sense ser utilitzat/da ni objecte d’explotació en raó del caràcter vocacional de la nostra professió.

Perquè afiliar-s'hi no és car i la quota va en funció del sou

La quota és progressiva, va en funció del sou i es descompta íntegrament de la base imposable per a la declaració de la renda.

Per què afiliar-s’hi?

Les nostres raons, en PDF

Raons per no afiliar-t’hi

Els sindicats de periodistes no serveixen per a res

A la resta d’Europa, la professió té convenis nacionals, comitès professionals, tarifes convingudes i Seguretat Social per
als informadors a la peça. Tot això ho han aconseguit sindicats de periodistes, unitaris i professionals.

És que jo no estic en plantilla, sóc professional a la peça

Col·laboradors i col·laboradores i freelances són un col·lectiu fonamental en la professió, i per això l’SPC està compromès des del seu inici a defensar els seus drets i a dur la seva veu i representar-los als comitès d’empresa.

Ja tenim el Col·legi de Periodistes

El Col·legi de Periodistes compleix funcions estrictament professionals. No té caràcter sindical i, per tant, no pot defensar-te laboralment davant la teva empresa ni té capacitat per negociar convenis col.lectius.

Als i les periodistes d’agències de comunicació i de gabinets no ens defensa ningú

L’SPC ha mostrat una atenció especial cap a aquests àmbits d’activitat professional, lluita perquè es respectin els seus drets laborals i la seva dignitat professional com a periodistes.

El sindicat no pot canviar res per millorar la professió

La força del sindicat està en la seva afiliació. Si et sents amb forces per reclamar els teus drets juntament amb els teus companys i companyes tindràs un sindicat fort, un sindicat que pot aconseguir el que tu reclamis.

Jo ja sóc solidari/a amb les meves informacions

El periodisme solidari mereixerà sempre el reconeixement de l’SPC. Però mai serà suficient si oblida a qui, per la seva precarietat laboral, ni tan sols pot aportar un xic de solidaritat informativa. Només el sindicalisme podrà garantir els seus drets professionals a aquests autèntics exclosos del periodisme lliure.

L’SPC no fa res per canviar la situació

Des del seu naixement, al juny de 1993, l’SPC ha aconseguit més de 100 representants electes a la gran majoria de mitjans catalans, i és la força majoritària a les redaccions. A més, ofereix servei jurídic, defensa activament la professió, busca una regulació justa de la feina de col·laboradors i col·laboradores, una regulació de l’estada dels estudiants en pràctiques als mitjans i ha tingut participació activa en tots els conflictes del sector.

Si m’hi afilio, puc tenir problemes a la feina

La teva afiliació sindical està protegida per garanties constitucionals i legals. Cedir a un possible xantatge per part de l’empresa significa renunciar als teus drets elementals, i això et farà cada vegada més vulnerable. Les actituds individuals no garanteixen a ningú el seu lloc de treball. Per alguna cosa això és el que prefereixen les empreses.

No sé qui hi ha darrere de l’SPC i la seva estratègia

Darrere de l’SPC només hi ha la seva afiliació, que elegeix democràticament els seus òrgans directius cada quatre anys. La Junta Executiva respon anualment davant l’Assemblea. Els Estatuts de l’SPC garanteixen la seva absoluta independència.

No crec en la Junta Executiva de l’SPC

La Junta Executiva del sindicat es renova periòdicament per eleccions democràtiques i en llistes obertes. Tu tens totes les garanties per proposar, ser escollit/da i elegir els companys i companyes que et semblin més indicats per a l’Executiva.

I encara que m’hi afiliï, què pot fer l’SPC només a Catalunya?

L’SPC va néixer ja amb vocació confederal, per estendre a tot l’Estat l’autodefensa sindical de la professió. Ara ja hi ha sindicats professionals de periodistes i professionals de la comunicació, a més de Catalunya, a Madrid, Andalusia, Balears, La Rioja, Canàries i Galícia… El maig de 2001 va nèixer la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), que agrupa ja 3.000 professionals de l’Estat espanyol. La FeSP, alhora, està integrada a la Federació Internacional de Periodistes (FIP) i a la Federació Europea de Periodistes (FEP).

Són aquestes les teves raons?

Per què no afiliar-s’hi?

Afilia-t’hi