Des del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) ens hem proposat recaptar el màxim possible entre totes les persones solidàries i interessades en la defensa del dret a la informació de la ciutadania i que els i les professionals de la informació puguin disposar de les condicions laborals necessàries per poder garantir al conjunt de la societat aquest dret humà universal. Creiem en l’esforç col·lectiu, transversal i directe per a la millora de la situació actual i enfortir la democràcia al nostre país i arreu del món.

Els fons que recaptem aniran íntegrament a projectes vinculats al desenvolupament del dret a la informació de la ciutadania, en iniciatives que tinguin com a objectiu potenciar l’educació mediàtica de les persones, enfortir la consciència social sobre la necessitat que el dret a la informació sigui entès com a una eina democràtica bàsica per defensar la resta de drets civils i ciutadans, i a reforçar la recerca en aquest àmbit del coneixement i l’activisme social.

L’informem que les dades que faciliti seran tractades pel Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) per a la gestió del cobrament de la donació i quantes actuacions es derivin del compliment de totes les obligacions establertes per la normativa vigent en matèria de finançament d’entitats sense ànim de lucre declarades d’utilitat pública, així com per a mantenir amb vostè una comunicació fluida, enviant a través de qualsevol mitjà (correu postal o electrònic, telèfon fix o mòbil, SMS, Internet, aplicacions de missatgeria instantània etc.) la informació que considerem útil i les notícies més importants de la nostra activitat sindica, emparant-se l’SPC en el consentiment de l’interessat, en emplenar i enviar el formulari i en marcar la casella acceptant la política de privacitat, la casella relativa a l’enviament d’informació sobre l’activitat de l’SPC així com la resta de caselles requerides.

L’SPC no cedirà les seves dades a tercers, excepte per obligació legal. Així, l’SPC es troba obligat a comunicar la identitat dels donants al Tribunal de Comptes.

Vostè compta amb els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat, respecte de les seves dades de caràcter personal, així com amb la possibilitat de revocar el seu consentiment, podent-los exercitar enviant per escrit una sol·licitud a: Junta Executiva del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) c/ Roger de Llúria 5 5-1, 08010 Barcelona. O mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a: spc@sindicatperiodistes.cat. Per a més informació cliqui en la Política de Privacitat. Per a l’exercici d’aquests drets vostè haurà d’aportar còpia del seu DNI o document oficial que ho acrediti.

    Declaro que he llegit i accepto la Política de Privadesa.

    Desitjo rebre informació de l'SPC

    Aquesta donació s'emmarca en allò que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

    1.- Dades personals

    2.- Quantitat