Una sentència judicial ha establert el dret dels fotògrafs de La Vanguardia a cobrar en concepte de drets d’autoria per les imatges que es reprodueixen a l’edició digital del rotatiu. Els treballadors van presentar una demanda per tal que fossin reconeguts els seus drets en aquest àmbit després que unes negociacions amb l’empresa que es van allargar durant més de tres anys no suscitessin cap acord a causa de la passivitat de l’empresa a l’hora de tractar la qüestió. Segons informen el comitè d’empresa i el consell professional en un comunicat conjunt de data 10 de setembre -i que es pot consultar íntegre a la pàgina web del sindicat www.sindicat.org– la resolució considera que “Iniciativas Digital Media SL ha reproduït a la pàgina web que explota i ha inclòs en la seva base de dades una sèrie de fotografies realitzada pels actors sense autorització. Aquesta inclusió suposa una vulneració dels drets d’explotació dels actors». En conseqüència, el jutge condemna a l’empresa responsable de l’edició de La Vanguardia a Internet a pagar les factures presentades.

El jutge afirma que “la pàgina web de La Vanguardia és una obra nova, diferent i independent del diari La Vanguardia” i que “la transmissió en línia que efectua la demandada a través de la seva pàgina web suposa un nou modus d’explotació de l’obra que és la comunicació pública, una modalitat d’explotació no cedida per la major part dels actors per no ser necessària per a l’edició impresa, que s’explota a través de la distribució”. A la sentència es destaca que La Vanguardia “no disposa de la cessió per part dels actors per efectuar actes de reproducció o comunicació pública a través d’Internet per a la qual cosa no pot fer-ho per ella mateixa ni pot cedir-ho a una tercera”.