L’Associació de Revistes d’Informació (ARI) i l’Associació Espanyola d’Editorials de Publicacions Periòdiques (AEEPP) han firmat amb Comissions Obreres, com a única formació sindical signant, la renovació del Conveni de premsa no diària. La modificació més notòria que aporta el nou text és la supressió del plus d’antiguitat que queda congelat en les seves quantitats actuals com a complement personal fix sobre el qual només es podran aplicar els increments vinculats a l’IPC. El conveni continua deixant fora de la seva cobertura els col·laboradors, corresponsals i periodistes a la peça, un col·lectiu que suposa aproximadament un 80% del personal de redacció en aquest sector. La vigència de l’acord és fins al 31 de desembre del 2007.