El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha iniciat una campanya per lluitar contra la precarietat laboral i professional en els mitjans de comunicació municipals. Aquesta iniciativa és conseqüència d’una de les principals conclusions que es desprenen dels actes que el Sindicat ha realitzat en diferents punts de Catalunya. En tots ells, una de les queixes més reiterades és l’extrema precarietat laboral i professional que pateixen els periodistes que treballen en aquests mitjans i que es tradueix en una absència generalitzada de contractes laborals, salaris molt baixos, un gran abús de la figura dels estudiants en pràctiques i el que tot això comporta negativament en la independència a l’hora de fer la feina.

Aquesta situació contrasta amb el suport que els diferents partits donen a les propostes legislatives que els periodistes defensen tant al Congrés de Diputats com al Parlament de Catalunya. Sobta, doncs, que les mateixes formacions que assumeixen uns principis quan es tracta d’impulsar reformes legislatives de caràcter general no les apliquin quan es tracta de governar en els ajuntaments. El primer pas del Sindicat ha estat entrevistar-se amb responsables de les dues entitats municipalistes de Catalunya -l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació Catalana de Municipis (FMC)- per tal de traslladar-los la preocupació en aquesta línia i demanar-los una tasca de sensibilització envers els ajuntaments. Una de les conclusions d’aquestes trobades va ser que el Sindicat proposaria a les dues entitats l’aprovació d’un document en el qual es comprometrien a instar els municipis a adoptar mesures encaminades a acabar amb la precarietat laboral i professional en els mitjans de comunicació municipals.

Aquest document ja ha estat lliurat a l’FMC i a l’AMC com també a alguns responsables polítics amb els quals el Sindicat, per aquesta i altres qüestions, s’ha entrevistat les darreres setmanes. En el text que s’ha proposat a les entitats municipalistes, que té per títol: Mitjans públics de titularitat municipal, una aposta per la professionalitat i la qualitat, es defensa que l’objectiu d’aquests mitjans “és oferir a la ciutadania una informació veraç, plural, independent i de qualitat”. També es considera que la direcció dels mitjans no pot recaure en la dels gabinets de premsa o de comunicació dels ajuntaments. Segons el document, els governs municipals hauran de vetllar perquè les condicions laborals siguin les que corresponen a la tasca desenvolupada i que s’haurà de constituir un òrgan municipal amb funcions de Consell de la Comunicació “amb presència dels col·lectius socials i culturals més representatius del municipi”.