L’actitud de Rafael Navarro és un atac al dret a la informació de la ciutadania

El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) considera gravíssimes les amenaces fetes per l’alcalde de Premià, Rafael Navarro, al director de l’emissora municipal Ràdio Premià, Francesc Triola, de plantejar-se el tancament de l’emissora si persisteixen les crítiques cap a determinades actuacions del consistori. El conflicte sorgeix pel tractament informatiu de la mobilització d’un grup de veïns relacionada amb un projecte municipal sobre la recollida de brossa a la ciutat. En una entrevista a l’emissora, Navarro va mostrar el seu malestar perquè la radio s’hagués fet ressò de la protesta ciutadana, comparant-ho amb fer «el mateix amb els terraplanistes».

En la seva intervenció a l’espai de Ràdio Premià, l’alcalde va assegurar que l’emissora municipal «també és Ajuntament», i que per tant no pot criticar el que fa el consistori. A continuació va amenaçar que, en cas contrari, caldria plantejar-se la continuïtat de l’emissora. L’SPC considera que aquesta actitud de la primera autoritat municipal és impròpia d’una democràcia. Els mitjans públics –sigui quin sigui el seu àmbit territorial– ni poden ni han de ser portaveu dels poders de torn. La redacció va complir amb la seva obligació professional de donar veu a un col·lectiu contrari a un projecte municipal, qüestió que veiem cada dia a molts llocs del país, atenent el dret constitucional a la protesta.

Defensem el dret dels mitjans locals a actuar amb independència. En el nostre manifest «Mitjans locals: democratització, professionalitat i estabilitat per garantir la qualitat», en el punt segon, afirmem que els mitjans públics locals «tenen per llei els mateixos objectius que els que depenen d’altres administracions: oferir a la ciutadania una informació veraç, plural i independent i una programació de qualitat. Els ajuntaments i entitats locals han de garantir el dret a la informació, la llibertat d’expressió i el pluralisme polític i social en els mitjans de comunicació que en depenguin». Per això, l’SPC reclama a l’alcalde Rafael Navarro que es desdigui públicament de les seves amenaces i reconegui el valor dels mitjans del seu municipi en la dinamització de la vida democràtica premianenca.

Per uns mitjans públics lliures de pressions al servei de la ciutadania