Us recordem que amb motiu de la publicació de l’IPC de 1999, del 2,9% a Espanya i del 3,5% a Catalunya, els convenis que tinguin pactada la clàusula de revisió salarial l’han d’aplicar de manera immediata amb efecte retroactiu, des de l’u de gener de 1999, per a tots els aspectes econòmics pactats.
De la mateixa manera, és necessari remarcar que les negociacions en curs tinguin com a punt reivindicatiu la utilització de l’IPC de Catalunya com a referència en els increments salarials (en el cas que no el tinguessin).
L’IPC passat ha de tornar a ser el referent negociador, en lloc de les previsions, fet que garanteix el poder adquisitiu previ a possibles revisions.
D’altra banda, seria positiu que s’obrís un debat sobre la forma de compensar les dietes per kilometratge, ja que en aquests moments, amb els increments continuats del preu dels carburants i l’estancament del preu legal exempt de cotització, fa que els increments en aquest capítol es vegin del tot insuficients.
Barcelona, 17 de gener de 2000