El Sr. Josep Lluís Núñez, president del Futbol Club Barcelona, s’ha permés el luxe de criticar els professionals de la informació esportiva que s’atreveixen a criticar la seva gestió.
El Sr. Núñez ho ha fet en una llarga entrevista a la cadena COPE on posa en qüestió l’honestedat, la professionalitat i l’objectivitat dels periodistes que treballen a TV-3, les publicacions del grup Zeta i del grup PRISA, els acusa sibilinament d’estar al servei d’obscurs interessos, com ara els de l’ex entrenador Johann Cruyff.
La prepotència de J.L. Núñez que, sens dubte, voldria tenir tots els periodistes esportius al seu servei, arriba al paroxisme quan diu que TV-3 existeix gràcies al Barça, que l’audiència de la cadena es manté gràcies al Barça i que TV-3 no seria res sense el club.
L’atac a la independència informativa de determinats professionals de la informació esportiva i de les empreses on treballen, és per l’SPC del tot intolerable.
Sense oblidar -i d’això en parlava no fa gaire la revista “Capçalera” del Col.legi de Periodistes- les difícils relacions i les pressions, en algún cas no gaire clares, que comporta informar d’una entitat que si bé es creu “més que un club”, no pot pretendre submissió absoluta.
Barcelona, 26 de maig de 1999