Dijous dia 3, hores abans de l’assemblea general prevista a TV3, la direcció general de la CCMA va fer pública la seva interpretació del decret i dels posteriors acords del Govern de la Generalitat. Interpretació confirmada posteriorment en la trobada urgent a la què van ser convocats els comitès d’empresa de totes les filials de la CCMA.

La novetat més destacada era que d’acord amb l’estatut jurídic de la CCMA, ens públic i no societat mercantil com TV3, CR o les tecnològiques, als treballadors de l’ens CCMA els era d’aplicació el retall immediat en un 5% del seu sou a partir d’aquest mes de juny, com als treballadors de l’Administració.

Això significava un atac frontal al poder adquisitiu d’aquests companys, molts d’ells transferits des de TV3 fa uns anys i que treballen amb nosaltres, i per això ja es justificava el suport a la jornada de vaga de la Funció Pública de dimarts dia 8. A l’Assemblea General l’SPC va explicar aquest tomb en la situació i el consegüent canvi en la nostra orientació de vot. Vam cridar a votar sí a la vaga i defensem la solidaritat amb els companys a qui es retalla el sou vulnerant el Conveni comú amb TV3, que també està amenaçat per les mesures del Govern català.

Pel que fa a TV3, la directora general va confirmar que interpreta que no es veu afectada pels retalls directes de salari, i va assegurar que faran tot el possible perquè la reducció pressupostària que el Govern dictamina que es traslladi preferentment a les partides de personal es pugui fer en altres conceptes, per mantenir els increments previstos el 2010. I també que el Conveni acordat entre els treballadors i el Consell de Govern de la CCMA sigui respectat si s’ajusta a certs límits en la massa salarial decretats pel Govern. Però res no està garantit.

Per tot això, ara sí considerem oportú adherir-nos a la vaga general del sector públic de dimarts 8 de juny i cridem els treballadors a participar-hi, alhora que reclamem respecte, d’acord amb la Llei de Vaga, pels qui no s’hi afegeixen pel motiu que sigui. Per això formarem part del Comitè de Vaga i vigilarem que es garanteixin els drets de tots els treballadors.

DAVANT UNA RETALLADA INJUSTA I ARBITRÀRIA, i EN DEFENSA DEL NOSTRE CONVENI, VAGA DE 24 h. DIMARTS 8 DE JUNY

Sant Joan Despí, 4 de juny de 2010