Davant la informació apareguda avui al diari El País sobre uns plans de la CCMA de dur endavant un ERO abans de l’estiu, l’SPC vol manifestar que:

Lamentaria profundament que aquesta fos l’opció triada pel Govern de CiU, al marge dels pressupostos finals que s’aprovin per a la Corporació, i que respongués a un pla deliberat que utilitzés la situació econòmica de la Generalitat per afectar de manera irreversible una eina de cohesió social, cultural i lingüística com són les empreses de la CCMA.

Fem una crida ferma al diàleg i a la negociació entre la direcció de la CCMA i els representants dels treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio per estudiar conjuntament la possibilitat d’aconseguir estalvis en aspectes de comú acord, que n’hi ha i mereixen ser explorats. No és la millor via la de la imposició, la del xantatge (o salaris de la Funció Pública, mal traslladats i de manera desigual, que afecta les categories més baixes, o bé ERO) i la de radicalitzar posicions utilitzant l’opinió pública en un procés que ha d’atenir-se a la normativa laboral comuna, com s’ha fet durant 30 anys.

Esperem també de les forces polítiques amb influència en el Govern a l’hora de concretar els pressupostos que siguin coherents amb el seu model de mitjans públics i no sacrifiquin una peça fonamental per a l’actual procés polític en funció d’altres rèdits que de cap manera han de ser incompatibles amb la defensa de la integritat del projecte i de les plantilles de les empreses de la CCMA.

Barcelona, 1 de maig de 2013