El Sindicat de Periodistes de Catalunya considera absolutament desafortunades les declaracions de la Secretària de Relacions Internacionals de la Generalitat, Margarita Obiols, que va fer responsables els mitjans de comunicació de les polèmiques generades durant el viatge del president de la Generalitat i el president d’ERC a Israel.

Obviant la seqüència causal segons la qual primer es van produir els incidents de les corones d’espines i de les banderes catalana i espanyola, i després la difusió pels mitjans d’informació, tant escrits com audiovisuals, un cop més un representant del Govern sembla que vulgui matar el missatger. Afirmacions com que “els mitjans de comunicació fan important el què no ho és” i que “qui té la informació és qui vol escandalitzar” són absolutament lesives per al dret constitucional a la informació, protegit especialment, i afortunadament, per impermeabilitzar la tasca informativa de l’omnipresent voluntat de limitar-la.

L’SPC reclama el reciclatge immediat dels responsables polítics de tota mena pel que fa al caràcter radicalment democràtic del dret a la informació i, en aquest sentit i per acabar amb tanta incultura democràtica de les administracions i els poders, tant polítics com econòmics, reiterem l’absoluta necessitat de regular la tasca del periodista professional, de forma que es garanteixi el compliment concret de l’article 20 de la Constitució, que quedaria inoperant si continuen les traves o les desautoritzacions irresponsables d’una tasca, la d’informar, que no es pot interferir i que per als professionals és una obligació deontològica.

Barcelona, 25 de maig de 2005