El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) reclama a la nova majoria política en el poder que dugui a la pràctica, amb urgència, la reforma democràtica a la que s’ha compromès per a assegurar la independència, pluralitat i estabilitat del servei públic que han de ser els ens IB3 d’RTV i la TV Mallorca i Ona Mallorca.

En aquest context celebram l’elecció d’un nou director general per la via parlamentària per majoria simple emperò lamentam la manca de consens entre poder i oposició i, qüestionam, profundament que es repeteixi de bell nou l’assignació d’un càrrec polític amb aquesta funció. També és una mala notícia el més que discutible repartiment de quotes del pastís, on gent triada per cada grup fiqui cullerada. Segurament serà inoperant un govern de coalició al front de mitjans de comunicació. Estarem vigilants i demanarem que la reforma sia aviat.

En el nou marc legal s’ha de contemplar, prioritàriament, la salvaguarda d’un model de gestió professional, una programació de qualitat, amb propostes informatives de rigor, obertament crítiques si cal, no demagògiques, que la gent les tingui com a referent propi, perquè són creïbles. Els mitjans públics de la nova etapa haurien de ser aliens a la propaganda i el sectarisme, al culte a la personalitat de qui mana i la persecució dels adversaris.

Falta la llei del Consell Audiovisual
Una de les qüestions més urgents i importants és assegurar una estructura empresarial integrada a l’ens públic, amb bones plantilles laborals estabilitzades i integrades a les societats d’IB3 i TV i Ona Mallorca, amb els sous i garanties que es mereixen els professionals.

En aquest procés provisional mentre es fa la nova llei s’ha de tenir molt d’esment amb que l’accés a les plantilles de les companyies del marc d’IB3 i TV Mallorca sia transparent i públic. Insistim en la necessitat ineludible de millorar, en el trànsit cap el nou marc, les condicions laborals dels treballadors de les empreses subcontractades, Salom Audio i Video i SBT. En el cas d’SBT recordarem que cal una especial escrupolositat donat que l’empresari adjudicatari, Jacinto Farrús, ha estat directament soci del nou director general d’IB3 Antoni Martorell, amb qui muntà la empresa de publicitat Cent&Ment.

Ningú pot fer negocis privats, amb el tràfic extern de la informació o serveis tècnics, dins d’un servei públic, mentre s’estrenyen els sous i les garanties dels contractats.

Palma, 20 de juliol de 2007