El Sindicat de Periodistes de Catalunya critica la situació que pateixen els periodistes col·laboradors dels mitjans de comunicació del grup 100×100, als quals se’ls deuen els darrers sis mesos de percepcions per les feines realitzades. Aquesta situació, a més, els provoca un perjudici agreujat perquè els afectats han de pagar l’IVA I l’IRPF derivat de les factures impagades. Igualment, l’empresa no els ha pagat tampoc les despeses en concepte de quilometratge, situació que afecta el total de la plantilla, a la qual també se li deu el darrer mes de salaris.

L’empresa Comunicació Efectiva és l’editora de les diferents capçaleres dels diaris gratuïts Més, és a dir, Més Tarragona, Més Costa Daurada, Més Ebre i Més Reus. L’SPC exigeix a aquesta societat que faci front de manera immediata a les seves obligacions amb els seus treballadors i, en raó del cas que ens ocupa, amb els col·laboradors a tant la peça, el col·lectiu més dèbil de la professió. El Sindicat vol recordar que ha promogut la presentació al Congrés dels Diputats d’iniciatives com l’Estatut del periodista professional (EPP) i la Llei de drets laborals del periodista, encara a tràmit per part de les forces polítiques, que haurien de servir per millorar les condicions amb les quals treballen els periodistes a la peça.

Mentre això no sigui així, el Sindicat reitera la seva exigència que l’editora d’aquests diaris aboni les factures impagades emeses per uns treballadors sense el concurs dels quals les publicacions citades no podrien sortir al carrer. L’SPC expressa la seva solidaritat amb aquests professionals i dóna suport a totes les iniciatives que vulguin promoure per tal de fer efectius els seus drets per a les quals posa a la seva disposició els mitjans que puguin ser necessaris.

Barcelona, 25 de juliol de 2007