Davant el segrest per ordre judicial de la darrera edició de la revista satírica El Jueves, El Sindicat de Periodistes de Catalunya manifesta el següent:

1.- Rebutgem la mesura de segrestar els exemplars de la revista, que gairebé no s’havia produït des d’èpoques predemocràtiques. La mesura és desproporcionada perquè afecta a tota una publicació i per tant al dret a la informació, quan si s’hagués produït algún hipotètic delicte només podria atribuir-se a persones físiques.

2.- En el supòsit que hi hagués hagut una extralimitació pel que fa a l’honor o la dignitat de les persones, la via més adeqüada per a denunciar-ho seria la demanda judicial, mai el segrest d’una revista.

3.- Un cas com aquest tindria un tractament millor si existís a Espanya un Consell de la Informació o de la Comunicació, com en altres països, que analitzés en primera instància si s’havien vulnerat drets constitucionals i si aquests col.lisionaven o no amb el també dret constitucional a la informació.

Barcelona, 20 de juliol de 2007