El Sindicat de Periodistes de Catalunya condemna els acomiadaments de treballadors/es de Ràdio 9, l’emissora pública valenciana, produïts en les darreres setmanes que considerem totalment injustificats i inadmissibles en un mitjà públic que vulgui complir amb els principis d’independència, qualitat i pluralitat. L’SPC es solidaritza amb els/les periodistes sancionats/des i reclama de la direcció de l’emissora la readmissió dels 29 treballadors/es implicats.
Aquests fets evidencien un cop més la necessitat de reformar el funcionament dels mitjans públics per tal d’establir mecanismes de gestió no manipulats per les majories polítiques de torn. La decisió de deixar sense feina 29 treballadors, molts d’ells amb una llarga experiència professional, presa immediatament després que el partit governant, el PP, assolís la majoria absoluta a la cambra autonòmica, ha de ser rebutjada per tots els col.lectius professionals que defensin uns mitjans públics lliures, independents i de qualitat.
L’SPC dóna suport a totes les mobilitzacions que es facin en defensa dels companys i companyes acomiadats/des. La manca d’explicacions raonades per part dels responsables de l’empresa dels motius d’aquesta dràstica decisió confirma que es basa en qüestions purament ideològiques sustentades en l’absurd criteri defensat per molts gestors de mitjans públics de la necessitat “d’omplir de gent afí” els mitjans de comunicació un cop es disposa de la majoria parlamentària per fer-ho.
Barcelona, 23 de juliol de 1999