La «gestió directa» dels serveis de comunicació audiovisual local prevista en la Llei de comunicació audiovisual necessita ser clarificada a la vista de les futures concessions d’aquest servei que ha de valorar el Consell Audiovisual de Catalunya. Per això, el CAC ha sotmès a consulta pública un document que precisa els límits a l’externalització de la programació en aquest àmbit. El Sindicat de Periodistes de Catalunya posa èmfasi en el caràcter central de la informació (en aquest cas de proximitat) en la programació de servei públic, per garantir el dret de la ciutadania a ser informada de forma veraç i conformar així una opinió pública democràtica. Per això l’SPC creu que no és suficient la gestió directa del servei d’informació dels consorcis locals a través dels responsables màxims del servei, ni l’apel·lació al compliment de les normes deontològiques del periodisme per part de les empreses concessionàries. La línia editorial va més enllà de les declaracions genèriques sobre veracitat i pluralitat, i es marca dia a dia en el cobriment de la informació, i per això només es pot garantir des d’una estructura amb els criteris de servei públic clars, i amb drets professionals per als informadors (estatuts de redacció).

L’SPC comprèn les limitacions pressupostàries dels nous ens que han de conformar la xarxa de televisió digital local, però a l’hora de discernir quina part de la programació pot ser externalitzada, tot i el control últim per part dels representants públics, creu que cal defensar sempre que no sigui mai la corresponent a la informació, dret constitucional bàsic que tant costa protegir quan està sotmès a les exigències de la rendibilitat econòmica o de les pressions polítiques.