El Sindicat de Periodistes de Catalunya denuncia el requeriment de què ha estat objecte el fotògraf Jordi Ribot, que treballa a les comarques gironines, perquè lliuri totes les imatges recollides en la manifestació antimonàrquica que es va celebrar a Girona el 22 de setembre passat. A resultes del requeriment judicial, Ribot, fotògraf de l’empresa Click Art Foto, va lliurar el material gràfic obtingut en les protestes contra la monarquia. L’SPC considera que la petició judicial feta a Ribot i a altres professionals és del tot inadmissible en una societat democràtica, perquè no és tasca dels periodistes fer la feina que correspon als cossos de seguretat de l’Estat, sinó treballar pel dret a la informació de la ciutadania, que és el que van fer Ribot i la resta d’informadors que van cobrir aquest esdeveniment. A més, aquest requeriment suposa un greu atemptat a la condició dels periodistes, ja que en properes situacions similars els participants poden veure els treballadors de la informació més com a policies que com a informadors, amb el risc que això suposa no només per a la seva seguretat personal sinó per l’amenaça evident que implica per a la qualitat de la informació que ha de rebre la ciutadania, objectiu principal de qualsevol periodista.

Demanem al conjunt de la professió que rebutgi aquestes pressions sobre els periodistes. Els primers anys de la transició, la professió periodística ja es va manifestar -amb motiu d’un cas similar- en defensa del secret professional, amb una pancarta en la qual es podia llegir «els periodistes no som confidents». L’SPC considera que els treballadors de la informació són els garants del dret a la informació de la ciutadania. Aquest fet evidencia un cop més la necessitat d’una regulació urgent del secret professional dels periodistes, per evitar aquestes situacions, que van en contra del dret de la ciutadania a rebre una informació veraç i plural.