El Sindicat de Periodistes de Catalunya organitza uns cursos formatius específics sobre la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones amb l’objectiu de difondre entre els treballadors del sector les modificacions i la nova legislació sobre la matèria. La Llei va ser aprovada al Congrés dels Diputats el 22 de març passat. Un dels seus aspectes fonamentals és la seva concreció en les empreses i en les relacions laborals. Així, la Llei introdueix elements innovadors com ara el permís de paternitat, noves prestacions per maternitat, els plans d’igualtat, multes per discriminació per raó de sexe o l’obligació d’establir mesures per evitar l’assetjament sexual.

Però, sobretot, aquesta Llei dóna molta importància a la negociació sindical. En aquest sentit, la Llei modifica l’Estatut dels treballadors i obliga a negociar (Art. 85.1) en tots els convenis laborals mesures dirigides a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral o, en el cas d’empreses de més de 250 treballadors/es, a la realització i posada en marxa de plans d’igualtat.

Els cursos, que es podran fer tant a la mateixa empresa com a la seu del Sindicat, tindran una durada de 6 hores, repartides en dues sessions de 3 hores, i tindran lloc l’octubre i novembre d’enguany, sent impartits per experts/es en la matèria. El curs, d’inscripció gratuïta, va dirigit especialment a representants sindicals, tant delegats o delegades de personal com membres del comitè d’empresa, però hi poden assistir també tots els treballadors/ores interessats/ades. El Sindicat està treballant ja amb diversos comitès d’empresa la realització d’aquests cursos i convida els treballadors de les empreses de comunicació a participar-hi per tal de treure el màxim rendiment a les noves disposicions sobre aquesta qüestió.