El Sindicat de Periodistes de Catalunya valora l’informe del Síndic de Greuges en relació a la petició de comitès professionals i d’empresa de diferents mitjans públics sobre els anomenats blocs electorals amb minutatge de temps i sobre el “senyal realitzat” (imatges ja editades) que alguns partits imposen als mitjans.

El més important és al nostre entendre el reconeixement que la tradició de pactar entre els partits blocs minutats no obeeix a cap normativa legal, sinó a una fòrmula com n’hi pot haver d’altres, i de fet hi ha a altres països, incloent fins i tot la no regulació del tema. En tot cas, l’informe recomana buscar fòrmules menys lesives amb el dret a la informació, i la consegüent aplicació de criteris professionals en la informació electoral. Cal dir que no és aquest el camí que s’ha seguit aquests dies des de la direcció general de la CCRTV ni desde el consell d’administració.

Per això sobta l’afirmació de la Direcció General de la CCRTV segons la qual l’informe “avala al 100%” la proposta de cobertura del pròxim Referèndum sobre la Constitució europea, quan, tot i haver eliminat els aspectes més rígids i grotescos dels blocs electorals, es manté un còmput global amb percentatges estrictes per a cada formació política, en sintonia amb els resultats electorals de les quatre últimes eleccions. Còmput aquest que no s’imposa a les entitats i organitzacions que faran campanya pel Sí o el No a la Constitució europea, i que demostra que el consell d’administració és encara un consell partiditzat, més que un òrgan de gestió de la Corporació.

És aquest un dels canvis urgents i necessaris que hauria d’aportar la nova Llei de la CCRTV, que, en teoria, és en mans d’una ponència parlamentària, però que recents iniciatives situen més aviat en la dialèctica Govern-oposició que la pot arribar a malmetre: des de l’elaboració d’una proposta com a Govern que presumiblement es vol pactar amb el principal partit de l’oposició, fins a la creació de comitès de savis –amb alguns noms discutibles i fins i tot possiblement incompatibles- i contra-comitès (respectivament a càrrec del Govern i de la CCRTV) per assessorar en el finançament del Contracte-Programa de la Corporació que poden obviar o condicionar les tasques de la ponència del Parlament.

Davant aquests perills, i de la importància que té per a la professió i els professionals de la comunicació, i per al conjunt de la societat, la consecució d’un nou model de radiotelevisió pública més al servei de la societat que dels partits, fem una crida a respectar els acords parlamentaris del debat sobre l’Audiovisual de desembre de 1999, i els compromisos assumits en el Pacte del Tinell pels partits que ja fa cinc anys es van comprometre amb una reforma democràtica dels mitjans públics que possibiliti la independència i la professionalitat dels seus òrgans rectors i dels seus treballadors.

Barcelona, 22 de gener de 2005