La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) considera que la Junta Electoral Central (JEC) ha adoptat una decisió errònia sobre l’emissió d’informació relativa a la campanya electoral del referèndum en telediaris i diaris parlats de TVE i RNE. La JEC s’equivoca en fer prevaler amb “caràcter preferent a qualsevol altre” el criteri proporcional al nombre d’escons, enfront de la decisió adoptada per la majoria del consell d’administració d’RTVE d’aplicar criteris preferentment periodístics si bé globalment respectuosos amb la representació parlamentària de cada formació política.

L’immobilisme de la JEC contribuirà que la informació sobre la campanya esmentada continuï encotillada en vells paràmetres partidistes i allunyada de la normalitat quotidiana de telediaris i diaris parlats, subjectes a criteris periodístics i, en conseqüència, ètics, democràtics i plurals. La decisió del Consell d’Administració d’RTVE (adoptada per tots els consellers excepte els designats pel Partit Popular, que van recórrer a la JEC) no suposava una ruptura total amb els usos i els costums seguits des del començament de l’etapa democràtica. Era simplement un avanç cap a la veritable llibertat d’informació que permet als periodistes valorar cada dia, com es fa amb totes les altres informacions, la novetat, l’interès i la importància de les notícies; també les relacionades amb el referèndum. L’equivocada decisió de la JEC només retardarà, desafortunadament, la implantació de la necessària llibertat també en campanyes electorals.

27 de gener de 2005

Traducció: Traduït traduit.com