L’Índex de Preus al Consum (IPC) de Catalunya de l’any 2004 ha superat en quatre dècimes la mitjana estatal. Segons les dades oficials, l’IPC a Catalunya va pujar l’any passat un 3,6% mentre que en el conjunt de l’Estat ho va fer en un 3,2%. Aquestes xifres són molt similars a les del 2003 en què els preus van créixer a Catalunya mig punt per sobre del què ho van fer a nivell estatal. En conseqüència, de cara als increments salarials d’aquest any fixats en funció de l’IPC, en aquelles empreses que la revisió està establerta a l’índex a Catalunya, s’haurà d’aplicar un augment del 3,6% sobre tots els conceptes inclosos a la nòmina.