El Sindicat de Periodistes de Catalunya valora positivament el resultat del debat parlamentari que per primera vegada ha tractat a fons els problemes reals de la radiotelevisió pública al nostre país. Creiem que les resolucions aprovades obren una via irreversible de cara a la democratització d’aquests mitjans, per fer-los independents, plurals i al servei de tota la societat, i que constitueixen un veritable “cos de doctrina” per donar caràcter normatiu als acords als que s’ha arribat. Valorem especialment el consens respecte al nomenament provisional del nou Director General de la Corporació, afegint a més a més, que aquest pas ha de ser completat amb uns equips directius de TV-3 i de Catalunya Ràdio que estiguin en sintonia amb el nou perfil del càrrec. I sempre que les formacions polítiques proposin per al Consell d’Administració a persones qualificades, amb capacitat de gestió i de dedicació.
També destaquem la resolució a favor del manteniment i potenciació de Ràdio-4 i la programació en català de TVE, i de revalorització del Consell Assessor de RTVE a Catalunya. Lamentem, en canvi, que per només dos vots fos rebutjada la proposta d’E.R.C. perquè la Generalitat de Catalunya es fes càrrec de l’Agència EFE a Catalunya com a primer pas per a la creació de l’Agència Catalana de Comunicació. L’SPC continua defensant la creació d’una Agència Catalana de Notícies a partir del Servei de Notícies en Català de l’Agència EFE, que funciona des de 1989 i té més de 100 clients.
També són positives les resolucions sobre la regulació de les pràctiques dels estudiants de periodisme i comunicació audiovisual (els mal anomenats “becaris”) i sobretot, la referent a la precarietat laboral de diversos col·lectius professionals dels mitjans audiovisuals, i que reclama la regulació contractual tant dels treballadors de plantilla com dels col·laboradors eventuals. Com a sindicat considerem positiu que, després de la necessària democratització dels mitjans públics, també s’hagi instal·lat al Parlament de Catalunya la consciència que s’ha d’acabar amb la precarietat laboral com a condició, si no suficient, sí necessària, per garantir el dret a la informació dels ciutadans.
Respecte al Consell de l’Audiovisual, creiem positives les mesures aprovades per la seva potenciació, independència i capacitat per ser la veritable autoritat que vetlli i controli el conjunt de l’audiovisual a Catalunya. És negatiu, en canvi, que no s’aprovés que també podrà renovar o cancel·lar les llicències de ràdio i televisió privada, però això, s’haurà de discutir en comissió parlamentària i l’exemple dels Consells de la resta d’Europa pot fer-ho acordar tard o d’hora.
I en darrer lloc celebrem la important mobilització dels professionals i treballadors del sector públic, que han demostrat una gran coherència en els seus plantejaments i han començat a substituir la cultura de la queixa pel passar a l’acció.
Barcelona, 16 de desembre de 1999