L’assemblea de treballadors de Mundo Deportivo, reunida el 10 de novembre de 1999, va votar a favor d’una convocatòria de vaga per als dies 23, 27 i 28 d’aquest mes per pressionar a l’empresa davant la seva inflexibilitat en la negociació del nou conveni col·lectiu.
Després de nou mesos de reunions, transcorreguts sense aconseguir-se cap acostament significatiu, sempre han primat les modificacions plantejades per l’empresa al text i contingut del conveni en vigor; mentre s’han anat endarrerint i s’han anat deixant de banda les peticions plantejades pel comitè d’empresa.
L’oferta de l’empresa suposa un retrocés respecte als últims convenis signats i és clarament inferior al que s’ha signat aquest any en d’altres mitjans de comunicació. Contrasta aquesta oferta amb l’esforç realitzat pels treballadors, en horari extralaboral, per adaptar-se al nou sistema informàtic implantat en el diari. O el volum extra de treball, no remunerat, que ha suposat l’aparició d’un suplement diari en l’edició del País Basc.
Entenem la vaga com l’última mesura de pressió davant l’actitud prepotent que ha mostrat l’empresa al llarg de les negociacions i que ha desembocat en una profunda divergència entre les dues parts, amb el malestar que això comporta en els treballadors d’aquest diari.
Barcelona, 12 de novembre de 1999