Abans que comencessin les negociacions per regularitzar la situació dels treballadors sense contracte de La Vanguardia, el Comitè sempre ens havia aconsellat que no signéssim cap contracte individualment perquè la negociació d’aquesta qüestió havia de passar per una solució col·lectiva.
Quan aparentment s’ha arribat a un acord general sense entrar en la negociació dels detalls –al nostre entendre el més important-, el Comitè ha perdut bufada i considera que l’oferiment d’un contracte individual -sense garantir els drets bàsics adquirits al llarg dels anys treballant en aquesta empresa, com pot ser el reconeixement de l’antiguitat a efectes d’acomiadament- són minúcies que no els competen.
DAVANT DEL NOSTRE DESCONCERT, volem preguntar públicament al Comitè el següent:
Per què volen que firmem un contracte individual on no se’ns reconeix la nostra antiguitat en l’empresa encara que només sigui de manera formal, ja que renunciem a exercir qualsevol acció legal contra la mateixa?
Per què defugen la firma d’una acta -cosa que va proposar el senyor Antoni Piqué- que reculli tots els acords i els detalls, si té el mateix o més valor legal que el contracte individual i permetria que s’establissin criteris de confiança mútua per a totes les parts?
Es va plantejar un Conflicte Col·lectiu i una Vaga amb el suport de la gairebé totalitat de la plantilla perquè ara se’ns abandoni a la nostra sort quan més necessitem del suport del Comitè i de tots els treballadors?
Entén el Comitè que ja ha acabat la negociació? Nosaltres creiem que no, i que és precisament ara quan s’ha de seure a la taula per tancar tots els detalls.
Què en pensa el Comitè de la gent que queda per regularitzar?
Confusos per l’actitud que veiem, demanem als Representants dels Treballadors que convoquin una Assemblea -el més aviat possible- per analitzar la situació, a la vegada que el preguem que escoltin els afectats i que tinguin en compte els criteris bàsics i els detalls d’un acord col·lectiu que volem que sigui satisfactori per a totes les parts.
Quan s’ha renunciat a tant:

  • Sous més baixos
  • Categories més baixes
  • Extra Redacció-1
  • Extra Redacció-2
  • Article 48 del Conveni Col·lectiu
  • A pertànyer a Vang. Edicions per estar contractats per altres empreses
    TAMBÉ HEM DE RENUNCIAR ALS NOSTRES DRETS BÀSICS COM POT SER L’ANTIGUITAT- A EFECTES DE GARANTIA- DESPRÉS D’UNA MITJANA DE DEU ANYS TREBALLANT EN AQUESTA EMPRESA?
    Barcelona, 23 d’abril de 1999