El col·lectiu de fotògrafs de Catalunya vol fer arribar als companys treballadors d’El Mundo Deportivo el total rebuig de l’acomiadament del company fotògraf Rodolfo Molina i del tracte dispensat als altres tres companys fotògrafs, que juntament amb ell reclamaven el reconeixement de la seva relació laboral.
Considerem que les relacions laborals dels mitjans de premsa no poden estar presidides per les represàlies, l’abús, la injustícia i la falta de professionalitat empresarial en les relacions. No hi pot haver cabuda a que, persones com el director Santiago Nolla, es creguin amb dret a incomplir durant anys les lleis laborals en la forma que ho fan, amb un altíssim cost social i econòmic per a alguns treballadors, o a provocar estats de por i amenaça per mantenir l’abús en les relacions laborals de l’empresa.
Aquesta falta de bones maneres és tan negativa, tant per als treballadors com per a l’empresa i han d’acabar ja.
Volem així mateix subratllar, com ja és ben sabut, que fets d’aquest tipus en cada mitjà tenen una forta i directa repercussió en els altres.
El col·lectiu de fotògrafs de Catalunya ha pres en els últims mesos la decisió inequívoca d’enfrontar-se frontalment, arribant fins a les últimes conseqüències, a esdeveniments d’aquest tipus, com a única forma de resoldre’ls.
Volem fer arribar als companys treballadors d’El Mundo Deportivo i en especial als quatre companys afectats, el nostre total suport a tota mena de mesures que prenguin i que estiguin encaminades a aconseguir la immediata incorporació de Rodolfo Molina al seu lloc de treball, així com, la justa aspiració dels quatre, per a que es vegi regularitzada la seva relació laboral ja.
Barcelona, 24 de Febrer de 1999