El dia 18 de maig, a la seu del departament de Treball, es va fer la segona reunió convocada pel servei de mediació de la conselleria sobre la problemàtica creada pels estudiants en pràctiques als mitjans de comunicació. Quina problemàtica? Ja n’hem parlat sovint al Fil Directe. La que propicia que els estudiants en pràctiques, mal anomenats “becaris” atès que no cobren cap beca, tirin endavant la programació informativa de la majoria de mitjans, sobre tot àudio-visuals, ocupant llocs de feina estructurals i sense rebre, en la majoria dels casos, cap mena de remuneració per la seva feina. Són els abusos de què han estat objecte els estudiants des que la massificació a les facultats és un fet imparable, del qual han pres consciència els sindicats confederals, CCOO i UGT, el Col·legi de Periodistes i les tres universitats, UAB, Pompeu Fabra i Ramon Llull.
Aquesta segona reunió -de la primera us en vam donar completa informació a l’anterior Fil Directe- ha reunit a la taula del servei de mediació del departament de Treball les tres universitats, CCOO, UGT, el degà del Col·legi de Periodistes, Salvador Alsius, representants de les empreses del diari Avui, de les agències EFE i Europa Press, TVE, RNE, COM Ràdio, Barcelona TV i El Periódico de Catalunya. També van assistir-hi membres d’alguns comitès d’empresa, estudiants de les tres universitats i, òbviament, l’SPC que va posar damunt la taula la seva proposta de regulació de les pràctiques com a document base de discussió. Totes les parts presents a la reunió van assumir aquesta proposta i van acordar formar una comissió per redactar un document marc o un protocol que pugui ser assumit o consensuat per totes les parts i n’obligui moralment l’acompliment.
Des del departament de Treball es va insistir que ara la pilota quedava al teulat de les parts afectades, que no hi podia haver obligatorietat legal per acceptar aquest futur document i que una dificultat afegida era l’absència d’una patronal de premsa i també la no assistència a cap de les dues reunions de representants de TV3 ni de Catalunya Ràdio.
Totes les parts presents a la reunió es van comprometre a acceptar el document-marc i els comitès assistents, a fer-lo complir com a punt de referència. Es va parlar de fer arribar al Comissionat d’Universitats les conclusions dels treballs de la comissió redactora del protocol, també com a administració intermediària amb el Ministeri d’Educació i Ciència, responsable del decret de 1994 que regula les pràctiques dels estudiants universitaris a les empreses, un text tan ambigu que ha donat lloc a tota mena d’abusos.
L’SPC es va encarregar de convocar la reunió de la comissió redactora del document-marc. De les empreses presents, TVE es va comprometre a representar els mitjans àudio-visuals i el representant d’El Periódico, a fer-ho en nom de la premsa diària. Des de l’SPC s’ha fet arribar la documentació a la premsa comarcal i a les emissores de ràdio i cadenes de televisió privades i també a les de titularitat municipal. Atès el consens que hi ha al voltant de la proposta de l’SPC, és molt probable que les pràctiques del curs vinent a les empreses de comunicació ja es regeixin per un nou document-marc capaç de garantir una formació íntegra dels estudiants, que no afavoreixi els abusos i salvaguardi l’acompliment a les empreses de la legislació laboral i del rigor professional.
El passat 16 de juny ja es va celebrar la primera reunió de la comissió redactora del conveni marc sobre el treball dels estudiants en pràctiques. Per primer cop hi van assistir representants d’emissores privades de ràdio.