Tal com hem fet els darrers anys, continuem i ampliem des de l’SPC la nostra tasca d’impulsar la formació professional continuada per als treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació. Potser abans de començar les vacances d’estiu, i sense ànim de fer-me pesada, voldria recordar-vos la importància que té el fet de renovar i ampliar les qualificacions professionals en un món com el nostre cada vegada més competitiu i amb més reestructuracions d’empreses.
És amb aquesta convicció i també amb la mirada posada a l’alt preu dels cursos que s’ofereixen per a les persones que treballen al nostre àmbit professional que “us torno a insistir i aquesta vegada des de les pàgines de Fil Directe” sobre la importància que té la formació continuada. Aquests cursos es desenvolupen en el marc dels programes de formació finançats per la Fundación para la Formación Continua (FORCEM). El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha arribat a un acord amb l’empresa Fons Formació, amb una experiència de quasi quinze anys en el terreny del reciclatge professional dels treballadors, per desenvolupar un pla agrupat de sector.
Els cursos es poden desenvolupar a les aules d’aquesta empresa de formació, al carrer Om, prop de Drassanes. Una altra possibilitat és realitzar les accions formatives en les instal·lacions de la mateixa empresa sempre que s’aconsegueixi un mínim de deu persones interessades en un mateix curs. Des d’aquí em permeto recordar als comitès d’empresa i a les delegacions sindicals que el Pla Forcem’99 ja és en marxa i per al qual se’ns ha concedit finançament per a uns trenta cursos que us detallem a la peça del costat. Aquest pla s’ha de completar a finals d’any. Seria una pena que deixéssim passar per davant nostre una eina tan important i fonamental com és la formació continuada que encara que exigeix un esforç addicional després d’una jornada de treball i estrès potser ens pot obrir noves finestres en un món tan global com aquest, qui sap si per mitjà d’Internet i confecció de pàgines web, un nou idioma, una especialització periodística diferent o una modulació de veu que ens fa molta falta a vegades perquè se’ns escolti ben bé a tot arreu.

Oferta de cursos per al pla de formació continuada FORCEM’99

 • Idiomes
  • Eines Informàtiques
  • Introducció al Windows
  • Base de Dades i Full de Càlcul
  • Creació i edició multimèdia
  • Internet
  • Processador de textos
  • Power point
  • Tractament Digital de la Imatge
  • Disseny i maquet. de publicacions
  • Project

 • Periodisme d’Investigació
 • Edició Periodística
 • Ràdio i Televisió
 • Fotografia Periodística
 • Relacions Laborals i Negociació Col.lectiva
 • Eines de Gestió

Per poder participar als cursos, cal que demaneu als representants dels treballadors i treballadores els cursos programats, si és que encara no els teniu penjats als taulers d’anuncis, o adreceu-vos directament al Sindicat. Els cursos FORCEM estan destinats a les persones que estiguin donats d’alta a la Seguretat Social, sigui en el règim general o com a autònoms, ja que aquests cursos es financen per mitjà de les cotitzacions a la Seguretat Social. L’SPC està preparant una oferta específica de cursos de formació per a treballadors en atur subvencionats pel departament de Treball. D’aquesta futura oferta ja n’informarem més endavant.