El Comitè Professional de TV3 insta, un cop més, els partits polítics a:

– Respectar la independència informativa de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
– Arribar a un acord per a l’aplicació de la Nova Llei de la CCMA respectant-ne l’esperit
– Deixar d’interferir en la feina dels professionals, que no estan al servei dels polítics, sinó dels ciutadans

Perquè és habitual, però no per això menys greu, que polítics de tot signe i condició vulguin interferir en la feina dels professionals dels mitjans públics de Catalunya, especialment quan s’acosta una campanya electoral.

A més, els partits polítics estan embrancats en una nova batalla per repartir-se el control dels mitjans públics. Enlloc de treballar per la necessària desvinculació de la CCMA de la ingerència política, ara es discuteixen si toquen 3 o 4 consellers per formació en el futur Consell de Govern de la nova Corporació.

En aquesta dinàmica s’emmarquen les declaracions i acusacions d’antigovernamentalisme i de falta de pluralisme que recauen sense cap fonament en TV3 i Catalunya Ràdio. Des del comitè professional de Televisió de Catalunya, creiem que aquest és un molt mal auguri per a la nova CCMA. No fa encara dos mesos des de l’aprovació de la llei i ja no se’n respecta l’esperit.

Amb la interferència política, com aquesta última de Joan Ferran, del PSC-CpC, però com amb tantes d’altres de divers signe polític, no és possible complir el que marca la Llei:

(Preàmbul)
«…el nou funcionament de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió ha de seguir els criteris d’independència, de professionalitat i de viabilitat econòmica.»

(Capítol I, Art.2)
«…a satisfer les necessitats democràtiques, socials i culturals dels ciutadans, a garantir un accés universal a la informació, la cultura i l’educació, a difondre i promocionar la llengua catalana i a oferir un entreteniment de qualitat.»

(Capítol III, Art.8.3)
«La condició de membre del Consell de Govern és incompatible amb la condició de membre del Parlament o del Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació polítiques, amb l’exercici d’activitats en les administracions públiques i amb l’exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions sindicals o empresarials.»

(Capítol III, Art.8.4)
«Els membres del Consell de Govern no poden tenir interessos directes ni indirectes en empreses audiovisuals…»

El Comitè Professional de TV3 dóna ple suport al comunicat del Comitè Professional de Catalunya Ràdio en relació a les declaracions de Joan Ferran

Sant Joan Despí, 4 de desembre de 2007