La Federació Internacional de Periodistes (FIP), en col·laboració amb l’organització Statewatch, ha elaborat un informe sobre periodisme, llibertats civils i lluita contra el terrorisme. D’aquest treball, s’extreu que la lluita contra el terrorisme ha suposat considerables retrocessos en les llibertats civils entre les quals cal destacar els drets a la informació i a la llibertat d’expressió. Segons el document, “la resposta dels governs a l’amenaça del terrorisme està fora de tota proporció i s’ha convertit en un repte devastador per a una cultura global de drets humans i llibertats civils, establerta fa quasi 60 anys”. El secretari general de la FIP, Aidan White, afirma que “s’està creant una atmosfera de por i d’incertesa i les llibertats civils es fan miques, fins i tot en Estats amb una reputació de tolerància i pluralisme”. El director d’Statewatch, Tony Bunyan, assegura que moltes de les mesures adoptades contra possibles atacs “tenen poc o res a veure amb el combat contra el terrorisme i correm el risc d’adormir-nos dins d’una societat vigilada, en què els valors democràtics que s’havien garantit són sacrificats en la guerra terrorista”.

Entre les conclusions de l’informe es diu que “els mitjans i el periodisme independent pateixen una penetrant atmosfera de paranoia que porta a perillosos nivells d’autocensura”. També s’explica que “es restringeix la dissensió dins i fora dels mitjans i que “els poders soscaven els estàndards democràtics, perquè són introduïts en processos encoberts i molt secrets i que estan fora de l’òrbita de la responsabilitat parlamentària”. A la web de la FIP (www.ifj.org) es pot trobar l’informe en anglès, francès i castellà.