La Federació d’Associacions de la Premsa d’Espanya (FAPE) suscriu la Declaració d’Almeria que recomana als països de la Mediterrània els consells de la informació i els comitès de redacció i en canvi rebutja que l’Estatut del Periodista Professional que es debat al Congrés dels Diputats contempli aquests mateixos organismes. La FAPE, representada pels seus president i vicepresident, i totes les associacions de la premsa presents van aprovar el mes d’abril passat la Declaració d’Almeria a la I Trobada de Periodistes de la Mediterrània celebrada en aquesta ciutat andalusa. Ho van fer conjuntament amb més de 150 periodistes de 24 països i, entre d’altres punts de la declaració, van aprovar els següents, segons consta a la mateixa web de la FAPE (www.fape.es):

“8.- Per conservar la seva autonomia professional, així com l’ètica que l’acompanya, els periodistes necessiten condicions econòmiques dignes i negociades amb els empresaris. Rebutgem la precarietat en l’ocupació i recomenem a les autoritats que acceptin o suscriguin els principis enunciats en el Codi Europeu de Deontologia del Periodisme. Instem a les autoritats a legislar per reconèixer als creadors (periodistes) els drets sobre la seva obra, inclosa la digitalitzada.

9.- Convidem a la creació d’òrgans que vetllin per l’acompliment de l’ètica de la professió tals com consells audiovisuals, consells de la informació, comitès de redacció, etc. que propiciïn l’exercici dels drets professionals amb les especificacions pròpies de la professió que la diferencien de la resta de les empreses”.

Totes dues iniciatives van ser presentades per José Antonio Prieto, membre i expresident de l’Associació de la Premsa de Cantàbria i exrepresentant de la FAPE a la Federació Internacional de Periodistes (FIP). La mesa estava presidida per l’actual president de la FAPE, Fernando González Urbaneja. Els principis essencials de les dues iniciatives estan recollits a l’Estatut del Periodista Professional que està sent estudiat al Congrés dels Diputats i al qual s’oposa frontalment la FAPE, especialment en allò que es refereix al Consell de la Informació i als comitès de redacció.

És força sorprenent que aquesta organització i el seu president recomanin per a l’àmbit mediterrani allò que rebutgen per als periodistes espanyols i que a la trobada d’Almeria no posessin cap trava a aquesta resolució.