La nova empresa vol imposar als seus col·laboradors un contracte que vulnera drets bàsics de quasevol ciutadà

Des del mes d’abril passat la nova direcció del diari Avui pretén imposar als seus periodistes a la peça i col·laboradors literaris un contracte no laboral infame que constitueix una autèntica vexació per a treballadors històrics del rotatiu. Aquest contracte denigrant vol que tots els costos de producció, amb els trasllats inclosos, vagin a càrrec del periodista, que tota la responsabilitat derivada de la publicació del treball sigui de l’autor, que les col·laboracions sol·licitades només es paguin si es decideix finalment publicar-les, però que en qualsevol cas queden en propietat de l’empresa. Igualment, pretén que els periodistes a la peça i els col·laboradors literaris renunciïn a tots els seus drets d’autoria futurs a favor de l’empresa. L’editora s’autoconcedeix igualment el privilegi de supervisar el pagament de les quotes d’autònom.

De fet, es tracta d’un clar abús per una de les parts contemplat per la llei i que rubrica amb tota la seva prepotència el director general de l’Avui, Oriol Huguet, el qual s’ha dirigit als que no han acceptat la seva aberrant proposta per comunicar-los que si no ho firmen abans de finals de juny deixaran de col·laborar amb l’Avui de manera automàtica.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya rebutja aquests mètodes cavernaris i lamenta que això passi en un diari tan emblemàtic, els nous amos del qual hi han accedit gràcies a l’erari públic. Instem a l’empresa, doncs, a que abandoni aquesta actitut salvatge i sol·licitem al Govern català que faci valdre la seva participació en la societat editora per frenar aquest despropòsit del qual està sent còmplice, ja sigui per desconeixement o, el que encara seria més greu, per deixament de funcions.

Barcelona 3 de juny de 2005