El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) celebrarà el seu V Congrés els dies 12 i 13 de novembre, a Barcelona, a l’Ateneu Barcelonès. Tot i que inicialment s’havia previst el cap de setmana anterior per a aquesta trobada estatutària, la coincidència de dates amb un esdeveniment de caràcter internacional en el sector ha aconsellat endarrerir-la uns dies. El Congrés tindrà com a eixos principals, al marge de la preceptiva renovació dels càrrecs, la situació de l’Estatut del Periodista Professional i la regulació laboral dels periodistes. Aquestes qüestions són pendents de discutir-se al Congrés dels Diputats, però s’espera que a la tardor ja siguin en una fase molt avançada de tramitació i, per tant, es podrà començar a analitzar els seus continguts. Els debats del Congrés estaran oberts al conjunt de la professió, excepte aquells vinculats amb l’activitat interna del Sindicat, que, lògicament, queden reservats a l’exclusiva participació dels afiliats de l’organització.