La proposta d’autoregulació del president de la FAPE no soluciona els problemes dels periodistes ni garanteix el dret ciutadà a la informació, i confon l’opinió pública sobre els continguts i abast d’un Estatut del periodista professional

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) insisteix als legisladors perquè regulin la professió del periodisme mitjançant els projectes d’Estatut del Periodista Professional (EPP) i de la Llei de Drets Laborals dels Periodistes (LDLP), que ja han estat presentats al Congrés dels Diputats i que són l’única garantia del dret de la ciutadania a una informació veraç i plural. La demora a l’hora d’aprovar aquesta regulació està contribuint no només a deteriorar més aquesta professió, sinó a l’obertura de suposats debats que, sense més avals que la improvisació i la falta de rigor, confonen l’opinió pública.

També contribueixen a aquesta irresponsabilitat les declaracions del president de la Federació d’Associacions de la Premsa d’Espanya (FAPE), Fernando González Urbaneja, que ha anunciat l’elaboració d’un Estatut propi d’autoregulació i autocontrol, amb la qual cosa eludeix el compromís vigent de la seva organització amb el projecte presentat al Parlament, elaborat pel Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP). Tots els estatuts de periodistes vigents a Europa compten amb una autoritat reguladora legalment constituïda, i el mateix Consell d’Europa recomana els estatuts de redacció com a garantia de pluralitat informativa i d’independència professional dels periodistes.

El dret fonamental de la ciutadania a la informació no pot ser regulat per acords entre periodistes i empreses, que no són els propietaris de la informació, sinó mers dipositaris d’aquest bé ciutadà. La regulació de l’exercici del periodisme no atempta contra les llibertats de premsa, d’expressió ni d’informació, sinó que, al contrari, n’impedeix la vulneració. D’altra banda, està demostrat amb escreix que l’autoregulació i l’autocontrol que proclama González Urbaneja no serveixen de res davant les empreses que es continuen negant a acceptar mecanismes de defensa professional i laboral.

A més, davant l’anunci que la seva organització promourà models de contractació base per millorar la situació laboral dels periodistes, cal destacar al president de la FAPE que els treballadors de la informació estem mancats de tota representació laboral, i que negociem els nostres convenis col·lectius a través dels representants que elegim lliurement dins del marc de la democràcia sindical.

La FeSP, que representa els periodistes del carrer que cada dia pateixen la precarietat laboral que tant perjudica el dret a la informació de la ciutadania, espera que el Govern i els partits no es confonguin ara amb les declaracions del nou president de la FAPE, que lamentem profundament i amb les quals molts dels seus associats, que defensen l’Estatut del periodista professional presentat al Congrés, estan en desacord.

7 de novembre de 2004

Traducció: Traduït traduit.com