L’Assemblea de treballadors de TV3 ha aprovat per unanimitat un manifest proposat pel comitè d’empresa per adreçar al director general de la CCRTV, Joan Majó, al director de TVC, Francesc Escribano i als membres del consell d’administració. El manifest, que reproduïm a continuació, expresa el descontentament dels treballadors per la situació actual d’embargament de la contractació; s’ha exigit a la direcció un compromís amb la plantilla i la producció pròpia. A l’Assemblea s’ha llegit un comunicat dels redactors i guionistes temporals i mercantils que treballen a TVC amb contractes precaris, i s’ha demanat firmes al seu escrit per adreçar-lo a la direcció.
En diferents intervencions s’ha informat d’intents d’externalitzar activitats i producció sense altre motiu que complir amb la consigna de congelació de contractació de treballadors provocant despeses innecessàries i deixant recursos propis sense feina.
El comitè s’ha compromès a denunciar aquestes pràctiques de mala gestió i emprendre les mesures que calgui. Pròximament s’anunciaran noves assemblees en les quals s’ha d’acordar una plataforma de negociació de conveni i on podrem informar de la reacció de la direcció davant el manifest aprovat.

Els treballadors de Televisió de Catalunya, reunits en assemblea, manifestem:

En primer lloc: el nostre rebuig per les mesures de congelació de la plantilla decidides per la Direcció General de la Corporació que han provocat que no se’ls renovi contracte a companys que fa anys treballen a TVC.

Se’ns vol convèncer que la plantilla es mantindrà, però de moment el que hi ha és restricció de la contractació necessària que precaritza les condicions de treball de tots. A més en alguns departaments s’ha deixat de contractar gent mentre fan feina els estudiants en pràctiques. No estem disposats a allargar jornades i fer hores extres mentre s’extingeixen als companys contractes temporals.

Exigim el compliment de l’acord de juliol de 2003 amb el consell d’administració i la Direcció sobre la conversió en indefinits dels contractes temporals de major antiguitat.

Exigim la regulació de la contractació mercantil: prou frau als treballadors. Conversió dels contractats mercantils en laborals, ja.

Un punt bàsic de la futura negociació de conveni és pactar el nombre de places a cobrir amb contractes indefinits per cada any de vigència del conveni. De les persones que treballem a TVC unes 400 encara són temporals. A tots els departaments es compta amb una part de plantilla temporal estructural imprescindible pel funcionament.

En segon lloc: exigim un compromís de la direcció amb la producció interna.
Se’ns vol convèncer que la producció es mantindrà i que no renunciarem a cap línia de producció pròpia mentre poderosos sectors de la direcció aposten per l’externalització de producció.
No permetrem que es desmantelli la capacitat productiva de TVC i serem bel·ligerants amb el malbaratament de recursos com ara el lloguer innecessari d’unitats mòbils a fora i la subcontractació de treballadors a empreses externes.

En tercer lloc: volem una bona gestió de l’empresa que compti amb la participació dels treballadors.
El contracte programa que es vol negociar amb el govern preveu un finançament estable fins al 2008 i l’amortització del deute. Però de moment l’única cosa certa és que pel 2005 s’ha autoritzat un nou endeutament, i a sobre ens ho volen fer pagar amb reducció de contractació de treballadors.
El projecte de contracte programa inclou un seguit de mesures que pretenen condicionar la negociació del conveni. No s’ha comptat amb els representants dels treballadors en l’elaboració del contracte programa quan precisament inclou compromisos de la direcció de la Corporació amb el govern de la Generalitat que afecten de ple les relacions laborals.
Som a temps de recuperar el clima de respecte mutu que havíem mantingut els darrers anys. Cal que la direcció estigui a l’alçada i ens doni respostes aviat.

Cap treballador acomiadat!

Regulació dels contractes mercantils i conversió de contractes temporals en indefinits!

Compromís amb el manteniment de la producció pròpia i participació dels representants dels treballadors en els àmbits en què es decideix el futur de l’empresa!

Sant Joan Despí, 4 de novembre de 2004