Els sindicats de periodistes, per la regulació de la professió

El Ple del Congrés dels Diputats haurà de decidir properament si aprova un Estatut del periodista professional que garanteixi el dret de la ciutadania a rebre informació veraç o, per contra, si es deixa endur pels cants de sirena -coincidents amb l’interès dels empresaris- segons els quals n’hi ha prou que aquesta professió autoreguli les seves normes de conducta.

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) fa una crida a tots els partits polítics, i de manera especial al PSOE, perquè aprovin un Estatut del periodista professional i una Llei de drets laborals dels periodistes, perquè és l’única manera de garantir que el periodisme serà exercit amb professionalitat i amb ètica. No té cap sentit que un dret fonamental com el que té la ciutadania a rebre informació sigui regulat per un suposat acord entre les parts -els periodistes i les empreses- i no pels representants de la sobirania popular, que són els qui tenen l’obligació de fer-ho.

En plena campanya electoral, José Luis Rodríguez Zapatero es va comprometre a regular aquest dret en el sentit que preveu l’Estatut del periodista; també es va comprometre a reformar els mitjans de comunicació públics, perquè no siguin utilitzats pel govern de torn com ha succeït fins ara. A més a més, el PSOE va incloure aquests compromisos en el seu programa electoral. La FeSP espera que el Govern i el partit que li dóna suport els facin realitat.

La FeSP lamenta que la nova directiva de la Federació d’Associacions de la Premsa d’Espanya (FAPE) s’hagi fet enrere i que, sense tenir en compte el que havia aprovat l’anterior direcció d’aquesta federació amb els sindicats i els col·legis de periodistes, posi ara en dubte la validesa del projecte d’Estatut del periodista professional, que aquests col·lectius -entre ells, la mateixa FAPE- han debatut durant els últims anys.

La FeSP espera que els grups parlamentaris tramitin els dos projectes de llei esmentats, amb les modificacions que considerin necessàries per consens. Davant d’una oportunitat històrica com aquesta per regular la professió periodística -fet que no és un privilegi per als periodistes, sinó un benefici per a la ciutadania-, la presentació ara d’un altre projecte d’Estatut del periodista professional, com ha anunciat la directiva de la FAPE, només pot crear confusió i beneficiar els interessos empresarials i no els dels informadors, ni el desenvolupament del dret constitucional a la informació de la ciutadania.

27 d’octubre de 2004

Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)

Traducció: Traduït traduit.com