La Junta Executiva del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)insisteix en la necessitat i la urgència de regular per llei la pràctica del periodisme professional (amb els seus drets i deures) i la situació dels periodistes a la peça, exclosos dels convenis col.lectius del sector, com a garantia de compliment del dret constitucional a la informació de la ciutadania. La Junta va adoptar aquesta resolució en la seva reunió del 30 d’octubre en la qual va donar suport a la iniciativa legislativa que el grup d’Esquerra Verda ha presentat al Congrés de Diputats de l’Estatut del Periodista Professional i la Llei de Drets Laborals del Periodista que en les pròximes setmanes hauran de ser discutides pels grups de la cambra. L’SPC anima el conjunt dels professionals de la informació a defensar aquests projectes com a eina indispensable per garantir el dret a la informació de la ciutadania a partir de l’òptima dignificació professional i laboral de la tasca dels periodistes

La Junta de l’SPC critica igualment el retard en la reforma de la Llei de la CCRTV i en l’elaboració de la Llei de l’Audiovisual, compromís dels partits que integren el Govern de la Generalitat i que inexplicablement es va ajornant, ara sembla que fins al primer trimestre del 2005. Mentrestant, es consoliden els obstacles en la normalització dels mitjans de la Corporació, com és l’existència d’un Consell d’Administració absolutament partiditzat i gens empresarial, i el fustigament permanent de l’oposició, que fa molt difícil treballar amb normalitat. Tot això dificulta l’avenç cap a un model de RTV de la Generalitat independent del Govern i de les pressions dels partits i basat en criteris de professionalitat, que només es pot consolidar blindant aquesta independència amb una nova Llei de la CCRTV.

Finalment, la Junta ha reafirmat els criteris generals sota els quals la Junta de l’SPC creu que s’han de regir les pràctiques dels estudiants a les empreses de comunicació. Preocupat per aquest tema des de la seva fundació, el Sindicat saluda com a positives les iniciatives d’algunes universitats com la UAB, que han reduït el temps d’estada dels seus estudiants, i l’han eliminat durant els períodes d’estiu, per garantir que les pràctiques a les empreses ténen naturalesa formativa i no d’ocupació de llocs de treball estructurals.

31 d’octubre de 2004