El compromís per escrit que el president del Consell, Albert Sáez, va assumir al final de l’última campanya electoral que establia l’eliminació dels blocs electorals no s’ha complert

«El Consell de Govern de la CCMA presentarà als comitès professionals de les empreses de la CCMA una nova proposta sobre el tractament informatiu de les campanyes electorals que entrarà en vigor abans de les pròximes eleccions. Aquest Consell treballarà amb els representants dels professionals i dels partits polítics per trobar una fórmula alternativa a la del document del passat 13 de febrer que es basi a aplicar criteris estrictament periodístics, que ja inclouen la proporcionalitat i la pluralitat, i sense condicionants de temps ni d’ordre, ni parcials ni totals, tal com es regeix l’activitat professional durant tot l’any.»
Albert Sáez Casas
Barcelona, 6 de març de 2008

En flagrant contradicció amb aquest document, el Consell ha aprovat una cobertura de campanya idèntica a la d’anteriors eleccions, és a dir, amb una assignació de temps entre 1 i 2,5 en funció de la representativitat de cada formació política.

Aquest document l’ha votat el Consell quan encara no havia arribat a les seves mans la proposta de cobertura de campanya que fa la Direcció d’Informatius i que no establia blocs electorals.

Això suposa una clara desautorització de la direcció i, en conseqüència, un menyspreu al compromís dels professionals de TV3 per una informació equilibrada i plural.

A tot això, s’hi afegeix que la votació del document es va filtrar a un diari sense que els professionals n’haguessin estat informats. La CCMA ha obviat totalment els arguments professionals que durant un any hem reiterat els comitès professionals en incomptables reunions amb la comissió de pluralisme del mateix consell.

L’alt grau de politització dels òrgans de govern de la CCMA es constata en el fet que per primera vegada el document de cobertura diu explícitament que s’han “reunit amb representants de les diferents forces polítiques per conèixer la seva opinió sobre els criteris que cal emprar a les campanyes electorals.”

Sant Joan Despí, 6 de març 2009