El dia 13 de desembre del 2007, es compleix el 31è aniversari del naixement de Ràdio 4, una commemoració que coincideix amb l’aprovació per part de les Corts espanyoles del mandat-marc d’RTVE que regirà la Corporació els pròxims 8 anys i on es contempla la continuïtat de Ràdio 4.

L’Assemblea de Treballadors considera que cap d’aquestes dues qüestions NO es poden celebrar perquè no hi ha garanties de viabilitat d’un nou projecte per Ràdio 4 i allarga encara més l’agonia que venim patint des de fa gairebé dos anys, quan es va anunciar el tancament de l’emissora.

Durant aquest temps els treballadors hem fet una sobreesforç per tirar endavant una programació en català, tot i la mancança de personal i mitjans materials. Amb tot, aquest voluntarisme ha estat insuficient com ho demostra el fet que prop del 50% de la programació es cobreix amb un programa informàtic musical. Els treballadors considerem que és un «tancament encobert».

Així les coses, des de l’Assemblea creiem inviable continuar treballant en aquetes condicions que queden reflectides en els resultats d’audiència del darrer Estudi General de Mitjans.

Exigim un projecte clar, realista i competitiu dins del mercat audiovisual. Volem deixar de ser un mitjà residual i estar presents de manera activa en la realitat comunicativa de Catalunya. Estem farts de falses promeses incomplertes per part de la Direcció i dels polítics. Els treballadors voldríem poder continuar dient que «Ràdio 4 és viva».

Barcelona, 12 de desembre de 2007