Cal que els partits respectin els principis de la nova llei

Després de vuit anys de retard en l’elaboració de la nova llei de la CCMA, a causa sense cap mena de dubte a la disputa dels partits polítics per assegurar la seva quota d’influència en els mitjans públics de la Generalitat, aquesta descarnada realitat es torna a manifestar a l’hora d’elegir els membres del Consell de Govern de la Corporació que, segons la llei, han d’assumir importants responsabilitats i, per això, han de tenir mèrits professionals importants.

No sols els partits s’estan repartint els futurs consellers per quotes, inclòs el president, que passarà de ser rotatori a ser fix durant sis anys, sinó que alguns negociadors exigeixen, pel que s’ha publicat, un acord global que inclogui també el nom del director general (que segons el model BBC el Consell de Govern ha de nomenar previ concurs públic), i també el dels directors de TV3 i de Catalunya Ràdio.

Es tracta d’una veritable vulneració del nou model que la nova llei buscava impulsar, perquè ignora que aquests nomenaments s’han de fer amb el nou Consell de Govern ratificat pel Parlament previ examen dels seus integrants per part del CAC. És una vulneració en la lletra i també en l’esperit, que algun màxim responsable polític ha exemplificant en demanar que el Consell s’escollís com en els darrers 23 anys: just el que es tractava de canviar i que la reforma de la llei havia de garantir, i que demostra que alguns partits encara no han entès què són uns mitjans públics de veritat i la seva necessària independència, al servei exclusiu de la societat.

Des del Sindicat de Periodistes, tot i no voler caure en purismes ni en visions idealitzades de la realitat política, hem de denunciar aquests incompliments rellevants de la nova llei de la CCMA, tocada ja per les darreres esmenes que anaven en sentit contrari al nou model, i que anuncien un mal inici per a la nova Corporació, i una nova frustració per als professionals i per als sectors socials sensibilitzats, que crèiem que la reforma legislativa havia de possibilitar un salt qualitatiu en la independència dels mitjans de la Corporació.

Barcelona, 16 de desembre de 2007