El trencament de les negociacions per a la composició del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) confirma el temor que teníem els Comitès Professionals, que els partits polítics no volen renunciar al control dels òrgans de govern dels mitjans públics.

Els perfils totalment polititzats que s’han conegut aquests dies així ho demostren. La incongruència dels polítics els ha portat a proposar noms inacceptables per als altres partits, però sobretot per als professionals de TV3 i Catalunya Ràdio, i totalment incompatibles amb allò a què els obliga la nova llei de la CCMA.

Demanem coherència als partits polítics perquè apliquin l’esperit d’una llei que ells mateixos van redactar, consensuar i votar, destinada a assegurar la independència dels mitjans públics. De fet, cap dels noms esmentats hauria complert el text de la llei:

(Preàmbul)
«…el nou funcionament de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió ha de seguir els criteris d’independència, de professionalitat i de viabilitat econòmica.»

(Capítol III, Art.8.3)
«La condició de membre del Consell de Govern és incompatible amb la condició de membre del Parlament o del Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació polítiques, amb l’exercici d’activitats en les administracions públiques i amb l’exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions sindicals o empresarials.»

(Capítol III, Art.8.4)
«Els membres del Consell de Govern no poden tenir interessos directes ni indirectes en empreses audiovisuals…»

Només podem entendre que si als partits polítics els costa tant trobar professionals independents i representatius de les sensibilitats diverses és per la seva obcecació a continuar mantenint el control directe sobre els mitjans de la Corporació.

18 de desembre de 2007