Propostes per al Consell de Govern de la CCMA

Ha passat el previsible si les propostes per al Consell de Govern de la CCMA provenien exclusivament de les forces polítiques, i no podien venir també de la societat, de manera que no tot el joc quedés en mans dels partits.

Com en el més vell estil RTVE, i CCRTV, s’ha reproduït la representació parlamentària, hi ha hagut repartiment de cadires per quotes (només amb alguna excepció transversal), i a més la majoria de noms que estan apareixent a la llum pública responen, desafortunadament, al que no hauria de ser el perfil d’un Consell que ha de garantir la independència i la despartidització d’uns mitjans públics que han d’estar al servei exclusiu de la societat.

La possibilitat que els preacords per a la composició del Consell no prosperin, perquè l’espiral de despropòsits amb algun candidat arriba ja a ‘esperpent, faria aconsellable que els grups parlamentaris recapacitessin, rellegissin a fons la llei que han aprovat fa dos mesos i mig i actuïn en onseqüència. No hem esperat vuit anys i superat nombrosos obstacles partidistes per tenir una llei encomiable en la seva lletra però de la qual es traeix tot el model quan s’aborda la composició del Consell de Govern amb els mateixos criteris de l’antic, que és el que es buscava canviar.

Un cop més, cridem les forces polítiques a exercir la responsabilitat que tenen davant la societat i a no malbaratar el legítim dret que té, i que compartim els professionals com a mediadors que som del dret a una informació veraç i plural, a uns mitjans públics independents dels condicionants polítics i econòmics.

Barcelona, 18 de desembre de 2007