Tal i com es podia témer, la ponència que estudia la proposta d’una nova Llei Electoral per a Catalunya defensa majoritàriament el manteniment del sistema de blocs electorals minutats i ordenats en funció de la representació electoral aconseguida en les últimes eleccions, a l’hora de fer la informació electoral en els mitjans públics. Aquest sistema, que no deriva de cap mandat de la Llei Electoral (la LOREG), sinó de la jurisprudència que a partir d’un bon dia va decidir inaugurar la Junta Electoral Central per analogia amb el marcat per als espais gratuïts de propaganda electoral, es diu que deriva de la necessitat de garantir el pluralisme i la imparcialitat.

Però aquest mandat, que ja inclouen la deontologia professional del periodisme i les normes legals establertes per als mitjans públics, per a res pot identificar-se amb un sistema que distorsiona els criteris professionals vigents la resta de l’any (i que ja tenen els seus mecanismes de regulació i de control) i que més aviat consolida la desigualtat en la presentació de les ofertes electorals. Un sistema que, contradictòriament, no s’utilitza a l’hora de distribuir les entrevistes amb els candidats o els debats electorals, on com sembla pluralista i imparcial, se’ls cedeix el mateix temps.

Per tot plegat, el Sindicat de Periodistes de Catalunya/Sindicat de Professionals de la Comunicació crida els grups parlamentaris i els partits polítics a abandonar aquesta falsa mesura garantista, hereva de la transició política i de la desconfiança crònica de les formacions a l’oposició en uns mitjans públics sempre sospitosos d’estar al servei del govern de torn. Situació aquesta que, si encara es donés, exigiria anar al fons de l’assumpte i garantir la desgovernamentalització i la despartidització completes d’aquests mitjans, que és l’objectiu pel qual hem lluitat els professionals des de fa dècades. Però no imposar pegats que vulneren els drets professionals contemplats a la Constitució i que es basen en conceptes periclitats basats en mesures quantitatives i no qualitatives, que és el que realment hauria d’importar les candidatures.

Barcelona, 23 de gener de 2010
SECRETARIA DE COMUNICACIÓ