Els Comitès Professionals de TVC i de Catalunya Ràdio estem en total desacord amb la proposta de cobertura de les eleccions al Congrés dels Diputats que ha aprovat el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). En aquesta proposta no s’eliminen els blocs electorals i es manté el còmput de temps de la informació política en el període electoral.

El temps destinat a cada partit es continua mesurant obligatòriament al final del període electoral amb una forquilla d’entre 1 per a la formació més petita i 2,5 per a les més grans, la qual cosa significa que caldrà continuar cronometrant els temps de les informacions.

Aquesta decisió del nou Consell de Govern frustra, una campanya electoral més, les aspiracions dels professionals dels mitjans de la Corporació de poder elaborar una informació amb criteris professionals i d’independència. També confirma, lamentablement, les pitjors sospites de marcada politització del nou Consell de Govern que des del primer moment van denunciar els comitès professionals, Col·legi de Periodistes i altres col·lectius de la societat civil catalana.

13 de febrer de 2008