L’Assemblea de Periodistes que l’SPC convoca per tal de promoure el debat intern dins de la professió sobre els reptes que avui hi ha plantejats al sector serà finalment el dissabte 17 de maig a Barcelona, en un lloc encara per confirmar. La trobada és un dels actes centrals del programa que el Sindicat de Periodistes de Catalunya ha organitzat amb motiu del seu 15è aniversari. L’SPC està acabant de preparar un espai dins de la pàgina web que serveixi d’element de difusió i de dinamització d’aquesta assemblea, que pretén, dins de les limitacions que imposa fer-ho en una sola jornada, abordar el màxim de temes possibles. Hi haurà també la possibilitat de fer arribar propostes i suggeriments per a l’assemblea per tal de definir els seus continguts definitius. Per facilitar la participació de periodistes de fora de Barcelona s’està gestionant allotjament per a les persones que ho puguin necessitar.

De moment, però, s’ha definit ja un programa provisional. El lema de l’Assemblea serà Periodisme malalt, un risc per a la democràcia i en el temari inicialment previst s’hi han inclós qüestions com Amenaces al dret a la informació a Espanya. Desregulació i precarització a les empreses de comunicació; La pèrdua de protagonisme dels periodistes a les empreses de comunicació; Periodistes a comarques, la precarietat laboral i professional com a bandera; i Propostes per a la dignificació de la tasca del periodista en una societat veritablement democràtica.