El Govern de la Generalitat ha ratificat Joan Majó com a Director General  fins que estigui enllestida la nova Llei de la CCRTV que el Parlament ha de tenir a punt abans de l’estiu del 2007. També han estat ratificats en els seus càrrecs el director de TVC, Francesc Escribano, i el de Catalunya Ràdio, Oleguer Sarsanedas.

Amb aquest curt recorregut per davant, Joan Majó ha situat com a objectius per al 2007 l’impuls decidit a la TDT, i la “corporativització” dels serveis comuns de les empreses de la CCRTV, com a primer pas per convertir-la en un grup de comunicació. També ha exposat un objectiu nou: “repensar els informatius de la Corporació”, propòsit entès sobretot com una mesura de reorganització dels serveis d’Informatius i d’Esports de les diferents empreses.

Joan Majó i Francesc Escribano s’han compromès amb el comitè a millorar aspectes concrets de comunicació entre els caps i els treballadors.

El comitè ha lliurat als directors el manifest unitari que es va fer públic fa un mes i ha tornat a exposar la preocupació per la producció interna i pels plans de segregació de treballadors, la desgovernamentalització de la Corporació mitjançant la nova llei, la democratització de les relacions laborals, el compromís amb la plantilla real de TVC i el compliment dels acords de Conveni.

Pel que fa a l’objectiu de la Direcció General de reorganitzar els serveis de gestió, els informatius i els esports de les empreses de la CCRTV,  hem d’advertir de les dificultats objectives de dur endavant projectes tan complexos, que topen amb les diferents situacions laborals i professionals dels treballadors de cada empresa i, en primer lloc, amb la negativa a la segregació cap a la CCRTV dels companys dels departaments administratius de TVC  (Administració, Recursos Humans, Assessoria Jurídica, Compres i Seguretat).

Sant Joan Despí, 21 de desembre de 2006