L’Índex de Preus al Consum (IPC) de Catalunya de l’any 2006 ha estat del 2,8%, una dècima més que la mitjana estatal (2,7%) i un 0,9% més que a l’eurozona econòmica, segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’any passat es va tancar amb una inflació al desembre del 0,4% a Catalunya, també una dècima més que en el conjunt d’Espanya. En conseqüència, tots aquells convenis que estan subjectes a revisions salarials en funció de l’IPC hauran d’incrementar-se aquest mes de gener en un 2,8% si estan fixats en relació a l’índex català i del 2,7% si estan referenciats al percentatge estatal. L’augment salarial caldrà aplicar-lo sobre tots els conceptes inclosos en la nòmina. La inflació del 2005 a Catalunya va ser del 4,3% mentre que l’estatal va ser del 3,7%