L’1 de gener del 2007 pot haver desaparegut del dial l’emissora pionera de la ràdio en català, Ràdio 4, i ja és segur que es redueix dràsticament la programació i els informatius en català que fins ara ha ofert TVE a Catalunya, pionera també en l’emissió de televisió en català.

La causa l’hem de trobar en el pla de la SEPI, de reestructuració de les empreses d’RTVE, que ha retallat a la meitat els seus recursos humans. I ho ha fet amb una òptica purament mercantilista i centralista, que vulnera les funcions de la radiotelevisió pública estatal pel que fa a la difusió de llengües com el català, i ignorant les recomanacions del comitè d’experts designat pel President Rodríguez Zapatero i l’orientació de la nova Llei de la Corporació RTVE, aprovada pel Parlament, que és qui havia de definir les missions de servei públic de l’Ens, a partir de la qual s’havia de dimensionar l’empresa, i no a l’inrevès, com s’ha fet.

El Pla de la SEPI ja s’està aplicant, però la defensa de la programació en català a RTVE a Catalunya ha de buscar solucions en l’àmbit polític, perquè no es pot permetre que mentre el nou Estatut ens dota de més competències, es retalli el que va costar anys d’esforços i de dedicació i es va aconseguir contra poders polítics més hostils que els actuals a la normalització de la llengua i la cultura catalanes.

Des de l’SPC reclamem del Govern de l’Entesa una actuació ràpida i efectiva per acabar amb la incertesa dels treballadors d’RTVE a Catalunya i per mantenir Ràdio 4 com una oferta més, que no n’hi ha tantes, de ràdio pública en català.

Barcelona, 12 de desembre de 2006